Scroll to top

Posuvná okna air-lux byla testována na odolnost vůči orkánu

12. března 2019

Společnost Canadian company UL vystavila posuvná okna air-lux podmínkám panujícím během orkánu a testovala jejich těsnost a celkovou odolnost. Jedná se o jednu z nejnáročnějších zkoušek z pohledu těsnosti a statiky, kterou může okno podstoupit, a tak jsme rádi, že na základě výsledku tohoto testu, můžeme na stůl položit další důkaz o nedostižnosti technických parametrů air-lux v oboru posuvných oken. 

Orkán je bouří, při níž rychlost větru přesahuje 118km/h a tudíž spadá do nejvyššího stupně Beaufortovy stupnice. Na území České republiky dochází k překročení této hranice relativně pravidelně; ve výjimečných případech rychlost větru překračuje dokonce hranici 200km/h. Dle našeho názoru je zásadní, aby okna v testu takových podmínek vyhověla hned ze dvou důvodů: zaprvé musí být za všech okolností schopna ochránit nejen majetek, ale také zdraví obyvatel domu a zadruhé, jejich těsnost a odolnost v takto extrémních podmínkách nejlépe vypovídá o komfortu bydlení, jež poskytují při „běžné“ nepřízni počasí.

Mimořádné zatížení a namáhání

Společnost Canadian company UL testovala celkem 5 vzorků posuvných oken air-lux s různými schématy otevírání, kdy podmínkám odpovídajícím orkánu (ASTM E 1886*, ASTM E 1996**, TAS 201, 202, 203) byly vstaveny okenní elementy o šířce až 11m a výšce 4m. Během zkoušek byly v rozmezí pouze několika minut střídavě simulovány změny mezi tlaky a tahy větru o síle, která se vyskytuje pouze během těch nejsilnějších bouřek.  V průběhu celé zkoušky byly kontrolovány jakékoliv průniky vzduch nebo vody skrze těsnění okna. Kromě toho byla okna v průběhu celé zkoušky intenzivně „ostřelována“ dřevěnými trámky a jinými objekty, které mohou během orkánu létat vzduchem. 

Posuvná okna air-lux v testu dosáhla rekordních hodnot

Naše okna v tomto testu opět prokázala, že jejich těsnost a celková odolnost nesnese v oboru posuvných oken srovnání s žádným jiným výrobkem. Na jedné straně totiž vzorek air-lux byl největším posuvným oknem, které prošlo testem a na straně druhé, v testu „odolnosti vůči tlakové vodě“ dosáhlo hodnoty 20psf, což je vůbec nejvyšší dosažená hodnota těsnosti u posuvného okna! Vzhledem k tomu, že těsnost posuvného okna je velmi závislá na jeho velikosti, je naprosto zásadní, že rekordní hodnoty, bylo dosaženo na posuvném okně rekordních rozměrů.  Nejedná se tak o klasický marketingový trik, kdy je okno upraveno a nastaveno tak, aby při testu „prokázalo“ jeden parametr bez ohledu na dopad úprav na ostatní parametry, nýbrž o čistou demonstraci výkonosti posuvných oken air-lux při extrémních podmínkách. Hodnota odolnosti vůči tlakovému dešti (20psf) pak nabývá na důležitosti především u výškových budov nad 3 patra.

Kontaktujte nás, pokud chcete vědět více o 100% těsnosti posuvných oken air-lux.

Související příspěvky